Danh mục: Pine Script

Nhập mã ayahuynh để nhận 1π
và tăng thêm 25% tốc độ đào Pi.