Các vấn đề mình có thể hỗ trợ:

  • Cách sử dụng, cài đặt các chỉ báo Pine Script của mình.
  • Đăng ký tài khoản các sàn giao dịch.
  • Giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm.
  • Cài đặt, xác minh, KYC Pi Network.
  • Góp ý về nội dung blog.
  • Cần mình coding Pine cho phương pháp giao dịch của bạn (có thể tính phí).

Hãy sử dụng form bên dưới để gửi email cho mình: