AML

AML là từ viết tắt của Anti Money Laundering có nghĩa là một quy định về chống rửa tiền.