Các bài viết của 5ema.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, nếu bạn có dự định phát hành tại website khác, mình xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại 5ema.vn.

Quy định chia sẻ bài viết

  • 5ema.vn giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên 5ema.vn vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên, khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ 5ema.vn.

Bản quyền hình ảnh/logo/banner/ấn phẩm in ấn

  • Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại 5ema.vn.
  • Tất cả các hình ảnh trên blog nếu bạn muốn sử dụng rõ phải ghi rõ nguồn từ 5ema.vn.

Bản quyền Pine Script

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan tổ chức nào. Là một cách tôn trọng 5ema.vn.

Trân trọng.